مارکیت اسلایدشو کمينه

 چاپ   

 

 

 

 

   ایران از نظر ذخائر معدنی کشوری منحصر بفرد بوده و تقریبا تماس عناصر معدنی جهان در آن یافت می شود و در بعضی از آنها رتبه اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده است که از آن جمله می توان به وجود ذخائر عظیم سلستین و گچ اشاره کرد. عمده این ذخائر در استان سمنان واقع شده است و سه محدوده عظیم با ذخائری استثنایی از نظر کمی و کیفی در مالکیت گروه معدنی علوی قرار دارد. با وجود کارخانه فراوری و تولید ترکیبات استرانسیوم (استرانسیوم کربنات) و کارخانجات گچ ساختمانی و نیز وجود ریل اختصاصی امکانات منحصر بفردی در مجاور معدن به وجود آورده است. این گروه با کادری توانمند موفق به تولید و صادرات محصولات خود به اقصی نقاط جهان شده است و اطمینان داریم با لغو تحریم های بین المللی علیه ایران می توانیم هر بازاری را در جهان با بهترین شرایط پشتیبانی و بعنوان مطمئن ترین حامی مشتریان خود عمل نماییم.

 

 

 

 

 

   ایران از نظر ذخائر معدنی کشوری منحصر بفرد بوده و تقریبا تماس عناصر معدنی جهان در آن یافت می شود و در بعضی از آنها رتبه اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده است که از آن جمله می توان به وجود ذخائر عظیم سلستین و گچ اشاره کرد. عمده این ذخائر در استان سمنان واقع شده است و سه محدوده عظیم با ذخائری استثنایی از نظر کمی و کیفی در مالکیت گروه معدنی علوی قرار دارد. با وجود کارخانه فراوری و تولید ترکیبات استرانسیوم (استرانسیوم کربنات) و کارخانجات گچ ساختمانی و نیز وجود ریل اختصاصی امکانات منحصر بفردی در مجاور معدن به وجود آورده است. این گروه با کادری توانمند موفق به تولید و صادرات محصولات خود به اقصی نقاط جهان شده است و اطمینان داریم با لغو تحریم های بین المللی علیه ایران می توانیم هر بازاری را در جهان با بهترین شرایط پشتیبانی و بعنوان مطمئن ترین حامی مشتریان خود عمل نماییم.