گروه معدنی علوی با برخورداری از نیروی انسانی توانمند و امکانات خوبی نظیر ریل اختصاصی در مجاورت معادن و موقعیت جغرافیایی خاص کشور ایران، توانسته محصولات معدنی خود را به اقصی نقاط دنیا صادر کند.

تصاویر مربوط به بارگیری سنگ معدنی سلستین در ایستگاه اختصاصی، واقع در ده نمک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   گروه معدنی علوی با برخورداری از نیروی انسانی توانمند و امکانات خوبی نظیر ریل اختصاصی در مجاورت معادن و موقعیت جغرافیایی خاص کشور ایران، توانسته محصولات معدنی خود را به اقصی نقاط دنیا صادر کند.

تصاویر مربوط به بارگیری سنگ معدنی سلستین در ایستگاه اختصاصی، واقع در ده نمک: